Mateřská škola Husova — Hořice

Přejít na navigaci

O nás

Jsme pětitřídní mateřská škola využívající prostor tří vzájemně nepropojených budov, obklopená velkou zahradou. Škola je samostatným právním subjektem, zřizovatelem je Město Hořice. V roce 2015 došlo k celkové rekonstrukci školy (výměna oken, sanační práce, oprava střech, zateplení budov, fasáda). Postupná rekonstrukce probíhá i na školní zahradě. Za školou je nově vytvořena zahrádka s pěstebními truhlíky a ovocnými stromky. V zadní části zahrady vyrostla herní krajina s pahorky, hradem, motorickými prvky (zážitkové chodníčky, lana, zóna pro hry s přírodninami…). Atmosféru zahrady dotvářejí dřevěné sochy, atypický altán a labyrint z proutí. Nově bylo vybudováno multifunkční mlhoviště, které slouží dětem v letních měsících nejen k osvěžení, ale i k pohybovým a smyslovým hrám. Na zahradě jsou pískoviště, dřevěné herní prvky, zahradní nábytek, plocha s brankami k míčovým hrám. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu Barevný rok. Činnosti nabízíme dětem v rámci tematických celků, hravou formou rozvíjíme celkovou osobnost dítěte, jeho znalosti, dovednosti a schopnosti. Pohoda je základní podmínkou pro spokojený pobyt dítěte v naší mateřské škole.

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám. Do cizích států se osobní údaje neposkytují.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů: Mateřská škola, Hořice, Husova 2166

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jiranová Kamila, tel.: 493 624 096,

e — mail: jiranova.kamila1 @ seznam.cz

Škola je zapojena do projektu Výzva 63 OP VVV — Šablony II. — „Zvýšení kvality výuky v MŠ Hořice, Husova“

Soubory ke stažení

Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...

Nahoru

Zpět na úvodní stránku

mshusova@horice.org, 493 624 096