Mateřská škola Husova — Hořice

Přejít na navigaci

O nás

Jsme pětitřídní mateřská škola využívající prostor tří vzájemně nepropojených budov, obklopená velkou zahradou se vzrostlou zelení. Škola je samostatným právním subjektem, zřizovatelem je Město Hořice. V roce 2015 došlo k celkové rekonstrukci školy (výměna oken, sanační práce, oprava střech, zateplení budov, fasáda). Postupnou rekonstrukcí prošla i  školní zahrada. Za školou je zahrádka s pěstebními truhlíky a ovocnými stromky. V zadní části zahrady se nachází herní krajina s pahorky, hradem, motorickými prvky (zážitkové chodníčky, lana, zóna pro hry s přírodninami…). Atmosféru zahrady dotvářejí dřevěné sochy, atypický altán a labyrint z proutí. K pohybovým aktivitám a smyslovým hrám slouží multifunkční mlhoviště,  v letních měsících slouží dětem k osvěžení. Na zahradě jsou pískoviště, dřevěné herní prvky, zahradní nábytek, kuchyňka s barem,  plocha s brankami k míčovým hrám. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu Barevný rok. Činnosti nabízíme dětem v rámci tematických celků, hravou formou rozvíjíme celkovou osobnost dítěte, jeho znalosti, dovednosti a schopnosti. Pohoda je základní podmínkou pro spokojený pobyt dítěte v naší mateřské škole.

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám. Do cizích států se osobní údaje neposkytují.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů: Mateřská škola, Hořice, Husova 2166

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jiranová Kamila, tel.: 493 624 096,

e — mail: jiranova.kamila1 @ seznam.cz

Soubory ke stažení

Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...

Nahoru

Zpět na úvodní stránku

mshusova@horice.org, 493 624 096