Mateřská škola Husova — Hořice

Přejít na navigaci

Režim dne

6.15 až 11.50

Dopolední blok pro spontánní aktivity a dětské hry, vycházející t přirozeného zájmu dětí, pohybové a vzdělávací činnosti, které vedou formou vhodné motivace k možnosti poznávat, přemýlet a prožívat vše nové.

Ranní svačina, hygiena, pobyt venku.

11.50 až 14.00

Návrat z pobytu venku, hygiena, oběd, hygiena, odpolední klidové činnosti ( odpočinek, pohádka prohlížení knížek, poslech hudby…)

14.00 až 16.15

Svačina, odpolední hry a zábavné činnosti podle výběru dětí. Při pěkném počasí pobyt venku

Nahoru

Zpět na úvodní stránku

mshusova@horice.org, 493 624 096