Mateřská škola Husova — Hořice

Přejít na navigaci

Speciální třídy

Speciální třída Pohádka

(věkově smíšená třída)   

 • učitelky s logopedickou praxí
  • Bc. Irena Jančíková
  • Bc. Martina Knapová
  • Svatošová Naďa

Poskytuje

 • Individuální i kolektivní logopedickou péči
 • Speciálně pedagogickou diagnostiku 
 • Poradenskou činnost pro rodiče k rozvíjení logopedických dovedností v domácím prostředí, metodické materiály 
 • Vedení logopedického sešitu dítěte a logop. záznamů 
 • Depistáž — zjišťování úrovně výslovnosti

Třída nabízí podnětné prostředí pro celkový rozvoj řeči

 • vytváří příležitosti k řečovému rozvoji prostřednictvím vlastních zážitků dětí, emotivních podnětů 
 • integraci dětí s běžnými třídami při společných aktivitách,společné hry na třídách a na zahradě, dostatek mluvního vzoru 
 • individuální přístup k dětem ( snížený počet dětí, souběžná práce obou učitelek, skupinová práce) 
 • všestranný vývoj dítěte , včetně přípravy na školu 
 • odbornou logopedickou péči zaměřenou na rozvíjení 
  • komunikačních a dorozumívacích dovedností, správné výslovnosti 
  • sluchového a zrakového vnímání 
  • pravo- levé a prostorové orientace 
  • hrubé a jemné motoriky 
  • propojení mluveného slova — pohybu — hudby — grafického vzoru

Třída Sluníčko — pro děti s kombinovanými vadami

(věkově smíšená třída)

 • učitelky
  • Bc. Romana Strnadová
  • Bc. Michaela Sůvová
 • Fyzioterapeutka: Brock Blanka, DiS.
 • Asistent pedagoga: Štěpánková Pavlína, Rejmontová Michaela, Dis.

Poskytuje

 • komplexní speciálně — pedagogickou a rehabilitační péči dětem s různým druhem a stupněm postižení 
 • rozvíjení kompenzačního systému, osvojení specifických dovedností 
 • využití terapií — rehabilitace, logopedická prevence, arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, canisterapie
 • spolupráci s odborníky ( speciálně pedagogická centra) 
 • besedy a dílny pro rodiče 
 • individuální a skupinovou péči v malém kolektivu dětí 
 • bohatou škálu didaktických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Nahoru

Zpět na úvodní stránku

mshusova@horice.org, 493 624 096