Mateřská škola Husova — Hořice

Přejít na navigaci

"Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královéhradeckém kraji" pro školní rok 2023/2024

Datum: 12. 9. 2023 v 10.28

Škola je zapojena do projektu „Potravinová pomoc v sociální nouzi v Královéhradeckém kraji“ na školní rok 2023/2024

Účel:

Zajištění bezplatného školního stravování dětem ve věku 2—19 let z rodin ohrožených chudobou, materiální nebo potravinovou deprivací ve školním roce 2023/2024. Školním stravováním se rozumí strava poskytovaná dětem ve školách a zařízeních školního stravování v obvyklém rozsahu (včetně pitného režimu) a kvalitě/nutričním složení tak, jak je stanoveno platnou legislativou. Z projektu jsou hrazeny náklady na potraviny, tedy ta část celkové ceny za stravné, kterou hradí rodič/zákonný zástupce dítěte.

Cílová skupina:

Podpořeny můžou být děti, které jsou zapojeny do předškolního vzdělávání (MŠ), jsou žáky ZŠ, víceletých gymnázií, praktických škol nebo SŠ a zároveň je jejich rodič/zákonný zástupce příjemcem dávek pomoci v hmotné nouzi (doloží potvrzení ÚP).

Rodič/zákonný zástupce předloží čestné prohlášení a zároveň potvrzení od ÚP o tom, že je aktuálně příjemcem dávek v hmotné nouzi.

Nahoru

Zpět na úvodní stránku

mshusova@horice.org, 493 624 096