Mateřská škola Husova — Hořice

Přejít na navigaci

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024

Datum: 1. 6. 2023 v 7.13

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Hořice, Husova 2166, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů takto:

Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se od školního roku 2023/2024  přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Hořice, Husova 2166:

Pořadové číslo

Registrační číslo

1.

125/2023/MŠ

2.

126/2023/MŠ

3.

123/2023/MŠ

4.

79/2023/MŠ

5.

105/2023/MŠ

6.

108/2023/MŠ

7.

78/2023/MŠ

8.

91/2023/MŠ

9.

107/2023/MŠ

10.

124/2023/MŠ

11.

88/2023/MŠ

12.

103/2013/MŠ

13.

119/2023/MŠ

14.

100/2023/MŠ

15.

80/2023/MŠ

16.

128/2023/MŠ

17.

94/2023/MŠ

18.

98/2023/MŠ

19.

120/2023/MŠ

20.

82/2023/MŠ

21.

81/2023/MŠ

22.

114/2023/MŠ

23.

129/2023/MŠ

24.

122/2023/MŠ

                                                        Bc. Martina Knapová, ředitelka školy

                                                                                                   

Veřejně vyvěšeno v Hořicích dne:  01. 06. 2023                      Razítko a podpis:

                               

Sejmuto dne:…………………………………                                   

Elektronicky vyvěšeno v Hořicích dne: 01. 06. 2023              Razítko a podpis:                   

Sejmuto dne:…………………………………                                   

Nahoru

Zpět na úvodní stránku

mshusova@horice.org, 493 624 096