Mateřská škola Husova — Hořice

Přejít na navigaci

Seznam přijatých dětí na školní rok 2021/2022

Datum: 28. 5. 2021 v 7.29

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Hořice, Husova 2166, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů takto:

Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se od školního roku 2021/2022  přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Hořice, Husova 2166:

Pořadové číslo

Registrační číslo

1.

124/2021/MŠ

2.

132/2021/MŠ

3.

160/2021/MŠ

4.

119/2021/MŠ

5.

137/2021/MŠ

6.

125/2021/MŠ

7.

161/2021/MŠ

8.

134/2021/MŠ

9.

111/2021/MŠ

10.

130/2021/MŠ

11.

150/2021/MŠ

12.

153/2021/MŠ

13.

141/2021/MŠ

14.

147/2021/MŠ

15.

139/2021/MŠ

16.

131/2021/MŠ

17.

138/2021/MŠ

18.

172/2021/MŠ

19.

173/2021/MŠ

20.

109/2021/MŠ

21.

154/2021/MŠ

22.

164/2021/MŠ

23.

113/2021/MŠ

24.

126/2021/MŠ

25.

140/2021/MŠ

26.

142/2021/MŠ

27.

152/2021/MŠ

28.

107/2021/MŠ

                                                       Bc. Martina Knapová, ředitelka školy                                                                             

Veřejně vyvěšeno v Hořicích dne: 28. 05. 2021                              Razítko a podpis

Sejmuto dne:…………………………………                            

Elektronicky vyvěšeno v Hořicích dne: 28. 05. 2021                      Razítko a podpis: 

Sejmuto dne:…………………………………   

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 17. 6. 2021 OD 15:00 hod. NA HLAVNÍ BUDOVĚ, VE TŘÍDĚ PARAPLÍČEK                               

Nahoru

Zpět na úvodní stránku

mshusova@horice.org, 493 624 096