Mateřská škola Husova — Hořice

Přejít na navigaci

OPATŘENÍ K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2020 VZHLEDEM KE COVID — 19

Datum: 28. 8. 2020 v 13.26

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

 • Škola nebude vyžadovat potvrzení o bezinfekčnosti při nástupu dítěte do MŠ.
 • Prosíme o aktualizaci kontaktů (tel. čísla a e-maily), nahlášení na třídách u p. učitelek.
 • Rodiče po vstupu do budovy použijí  dezinfekční přípravek, děti si umyjí ruce mýdlem v umyvárně u třídy.
 • Vstup do budovy je bez roušek.
 • Žádáme rodiče, aby se v budově školy zdržovali po nezbytně nutnou dobu.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy.
 • Při zjištění příznaků infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku, dušnost, bolest hlavy, průjem, ztráta čichu, chuti, bolesti svalů, kloubů) u dítěte bude zvolen tento postup:
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do třídy a zákonný zástupce je přítomen – dítě nebude vpuštěno do třídy!
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do třídy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – škola neprodleně informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze  školy, pokud to není možné, postupuje se podle následujícího bodu…
 • Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole — dítěti bude poskytnuta rouška a umístí se do samostatné místnosti a současně budou informováni zákonní zástupci o povinnosti bezodkladně vyzvednout dítě ze školy.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař.
 • NEDÁVEJTE DĚTEM VLASTNÍ HRAČKY DO TŘÍDY

Nahoru

Zpět na úvodní stránku

mshusova@horice.org, 493 624 096