Mateřská škola Husova — Hořice

Přejít na navigaci

Informace o platbách

Datum: 31. 8. 2022 v 14.43

Platbu za předškolní vzdělávání a stravování zasílejte:

na účet 35—1163807399/0800 od 1.-15. dne v každém měsíci:

           děti 3—5 let 1200,—Kč (stravné a úplata za předškolní vzdělávání)

           děti předškolní 800,—Kč (jen stravné)

           děti s odkladem školní docházky 900,—Kč (jen stravné)

Děti ze speciálních tříd úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.

V hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny 10.-15. den v měsíci (konkrétní termín s časy vyvěšen na dveřích vedoucí školní jídelny)

Nahoru

Zpět na úvodní stránku

mshusova@horice.org, 493 624 096